Fråga oss
Slipp straffavgift!
Start / Aktuellt / Slipp straffavgift!

Slipp straffavgift!

Boverket genomför nu kontroller av giltiga energideklarationer och om det visar sig att er bostadsrättsförening saknar en, kommer ni att få ett föreläggande och i värsta fall tilldömas vite. Har er bostadsrättsförening en godkänd energideklaration?


Som bostadsrättsförening kan ni beställa er energideklaration via oss på SBC. Du gör det enkelt via vår digitala tjänst. Här kan du även göra en prisberäkning, spara uppgifterna under tiden och skicka beställningen efter att ni tagit beslut på t.ex. ett styrelsemöte. Ni som har er tekniska förvaltning hos oss på SBC, får enkelt hjälp med dokumenten som behövs. I annat fall laddar du själv upp dokumenten eller ser till att de finns på plats när energideklarationen genomförs. I energideklarationen ska ni även svara på om ni har genomfört en radonmätning. Den ska göras under minst två månader under perioden 1 oktober – 30 april.

Går er bostadsrättsförening i tankarna om att investera i ett miljövänligt alternativ att producera el på? För att undersöka förutsättningarna för en lönsam investering i förnyelsebar solenergi är vårt bästa råd att ni gör en förstudie för solceller i er fastighet!

Vi har tagit fram ett koncept med en förstudie för solceller där vi i detalj undersöker och går igenom fastigheten och föreningens elbehov. Förstudien resulterar i en skriftlig rapport med rekommendation och handlingsplan och lämpar sig väl som ett underlag för vidare investeringsbeslut. Vi samarbetar med Aktea som är oberoende specialister och ger opartiska råd och rekommendationer för installation.

I takt med att antalet elbilar ökar har efterfrågan på laddstolpar blivit allt vanligare i bostadsrättsföreningar. Därför har vi på SBC även tagit fram ett koncept med förstudie för laddstolpar. I förstudien utreds föreningens behov av laddning, förutsättningar och förslag till teknisk lösning för laddinfrastruktur samt förslag till drift och system för betalning av laddning.