Kundforum – Fråga oss!
Så klarar du av värmeböljan i lägenheten
    Start / Aktuellt / Så klarar du av värmeböljan i lägenheten

Så klarar du av värmeböljan i lägenheten

Vi minns alla sommaren 2018. Det var värmerekord och fläktarna sålde slut. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB tipsar om hur bostadsrättsföreningar bäst kan förbereda sig inför sommarhettan samt vad du som boende i lägenhet bör tänka på.

De som tänker tillbaka på sommaren 2018 minns den ofta som varm och svettig. Något som inte endast resulterade i glädje. I samband med att temperaturen steg och fläktarna sålde slut ökade värmen även inomhus markant. Enligt Folkhälsomyndigheten är den rekommenderade lufttemperaturen i lägenheter mellan 20 till 23 grader. Överstiger temperaturen 23 grader bör åtgärder vidtas. Möjligheterna för detta är dock begränsade och när rekordvärmen kommer lamslås därför många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar runt om i landet.

– Det som kan göras i dessa situationer är att vädra så mycket det går i första hand. Fastighetsägaren kan sätta in åtgärder centralt i huset, då i form av centrala kylaggregat om ventilationsanläggningen är utformad på ett sätt som tillåter detta, vilket få äldre ventilationssystem är. Det är dock något som oftast kräver bygglov och är förknippat med större investeringar. Om en lägenhetsinnehavare vill installera en fast AC-anläggning måste det godkännas av föreningen. Installationen kan, beroende på hur den görs, påverka husets ventilationssystem och det ansvarar föreningen för. Numera finns det istället portabla AC-aggregat som går utmärkt att använda i sin egen lägenhet, säger Johan Lundin, Marknadsområdeschef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

I dagsläget är fläktar eller luftkonditionering nödvändigtvis inte det bästa alternativet – just nu pågår nämligen en debatt kring hur dessa kan sprida sjukdomar i rådande pandemi. För den enskilda lägenhetsinnehavaren finns det dock ett antal enklare åtgärder att ta till för att skydda sig från värmeböljan inomhus.

– För att förebygga värmen i sin lägenhet på bästa sätt bör man se till att ha bra solavskärmning i form av gardiner och persienner. För att få in så kall luft som möjligt i lägenheten bör vädring ske på nätterna och man bör i största möjliga mån hålla fönstren stängda under dagtid. Om värmen trots detta skulle bli ett för stort problem bör frågan tas upp med föreningens styrelse, fortsätter Johan Lundin.

Rätt till ersättning?

I sviterna av 2018 års sommarvärme fick SBC många frågor huruvida man som bostadsrättsägare har rätt till ersättning i samband med ökad värme. Något som tyvärr är sällsynt. Än så länge finns det nämligen inte något fall som lett till en hyres- eller avgiftsreduktion. Både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare bör däremot arbeta proaktivt för att undvika framtida värmeproblem.

– Hyreslagen ger hyresgäster större rätt till hyresreduktion än vad bostadsrättslagen gör. Detta eftersom bostadsrättslagen kräver vårdslöshet från föreningens sida för att reduktion av avgiften ska utgå. Sommarvärme i sig kan inte utgöra sådan vårdslöshet. Det går alltid titta på Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid osäkerhet, men kom ihåg att de inte gäller vid en extrem vädersituation. Ett sådant exempel är värmen vi upplevde sommaren 2018, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum.


Expertens bästa råd på hur du förbereder dig inför sommarhettan
Tips till bostadsrättsföreningar:

  • Kontrollera ventilationen i fastigheten
  • Rensa kanalsystemet

Tips till lägenhetsinnehavare:

  • Ha solavskärmning som gardiner och persienner
  • Vädra under natten och håll stängt under dagen
  • Rensa ventilationsventilerna från smuts och damm
  • VÅRA TJÄNSTER