Fråga oss
Lansering av SBC Responsum
Start / Aktuellt / Lansering av SBC Responsum

Lansering av SBC Responsum

SBC Juridik lanserar en ny tjänst riktad mot jurister som är i behov av vägledning i frågor rörande bostadsrättsjuridik.


Branschen går mot en specialisering i takt med att samhället och juridiken blir alltmer komplex. Som allmänpraktiserande jurist/advokat eller som verksam inom ett annat rättsområde kan du nu få hjälp att belysa en specifik frågeställning på bostadsrättens område för att leverera kvalitativ rådgivning till dina klienter där du inte själv besitter spetskompetensen.

SBCs jurister har lång erfarenhet inom området bostadsrättsjuridik och därmed relaterade frågor. Företräder du en bostadsrättsförening och behöver hjälp med att belysa en specifik frågeställning på bostadsrättens område, t.ex. med anledning av en tvist, kan SBCs jurister upprätta ett utlåtande. Timtaxa 3 900 kr (ex moms).SBC Juridik lanserar en ny tjänst riktad mot jurister som är i behov av vägledning i frågor rörande bostadsrättsjuridik.

Läs mer här