Kundforum – Fråga oss!
Kamerabevakning

Kamerabevakar ni er fastighet?

Sommaren är en av högsäsongerna för inbrott. Att kamerabevaka fastigheten kan vara ett effektivt sätt att utreda och förhindra brott. Men när är det tillåtet och hur ska det gå till?

- Det skapar en trygghet att veta att området är kameraövervakat men styrelsen måsta ta reda på vad som gäller, säger Johan Lundin, Marknadsområdeschef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB i en intervju i Sveriges Radio.

Bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar behöver inte söka tillstånd för kamerabevakning men ansvarar själva för att kamerabevakningen inte strider mot dataskyddsförordningen, GDPR. Datainspektionen (DI) är tillsynsmyndighet för kamerabevakningslagen och granskade nyligen en bostadsrättsförening i Halmstad som hade satt upp fyra bevakningskameror inom sin fastighet (beslut 2020-06-15, diarienummer DI-2018-14593). Två kameror var placerade i trapphuset, en i entrén till föreningens fastighet och en var riktad mot en elcentral i föreningens förrådsrum. Samtliga kameror spelade in bild och ljud alla dagar i veckan, dygnet runt.

DI var inte nöjda med varken kamerornas placering eller att de filmade med ljud och eftersom föreningen inte dokumenterat tillräckliga skäl fick de en sanktionsavgift på 20 000 kronor. Det är även mycket viktigt att informera medlemmarna i föreningen på rätt sätt för att inte strida mot GDPR.

Om ni funderar på att sätta upp kameror så ta kontakt med våra jurister. De kan ge er råd eller hjälp att dokumentera bevakningen.

 

  • JURIDIK
  • LYSSNA PÅ INTERVJUN