Fråga oss
Erbjudande om uppdaterade stadgar
Start / Aktuellt / Erbjudande stadgar

Erbjudande om uppdaterade stadgar

Är era stadgar anpassade till de nya lagarna? Ny lag kräver nya stadgar. Säkerställ att era stadgar gäller med hjälp av SBCs stadgepaket till fast pris. Alla bostadsrättsföreningar hade en skyldighet att före den 30 juni 2018 lägga fram förslag på nya stadgar till föreningsstämman.


Som expert på juridik för bostadsrätter vet vi att det kan vara svårt att veta om föreningens stadgar är anpassade till de nya lagändringarna. Avgift för upplåtelse av lägenhet i andra hand? Giltigt tillvägagångssätt för kallelse till stämma? Vi hjälper er!
Med vårt stadgepaket får din bostadsrättsförening stadgar som gäller – även efter den 30 juni 2018. Och ni behöver inte oroa er för ogiltigförklarade beslut eller stämmor, något som annars kan bli följden av stadgar som inte justeras.

STADGEPAKETET INNEHÅLLER:
1) Genomgång av nuvarande stadgar
2) Omarbetning av nuvarande stadgar till SBCs mönsterstadgar
3) Redogörelse för beslutsformalia i samband med ändringar
4) Omarbetning och ändringar i förslaget, max 1 timmes arbete. Därefter löpande juristtaxa om 2675 kr/tim exkl. moms
5) Förslag till text på kallelse till stämma
6) Förslag till beslutstext i stämmoprotokoll
7) Instruktioner för registrering av nya stadgar

PRIS
14 000 kr exkl. moms

BESTÄLLNING OCH FRÅGOR
Maila till juridik@sbc.se för att beställa en stadgegenomgång eller om du har några frågor.

Med vänliga hälsningar
SBC Juridik