Fråga oss
Stöd för energieffektivisering
Start / Aktuellt / Energieffektivisering

Energieffektivisering

Visste du att regeringen den 20 juni beslutade att införa ett nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus? Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent.


Nya regler om stöd för energieffektivisering trädde i kraft den 1 oktober 2021. Som bostadsrättsförening kan ni få upp till 50 procent i bidrag med godkänd ansökan. Länsstyrelsen handlägger, granskar och beslutar inkomna ansökningar, och Boverket betalar ut stödet.

SBC kan hjälpa er att avgöra om ni har rätt att söka detta nyinstiftade stöd. Via oss kan ni beställa en förstudie och ett åtgärdspaket som resulterar i en betydande energibesparing, lägre driftskostnader, bättre inomhusklimat och ett resurssmart och hållbart boende för er i föreningen.

Exempel på åtgärder för er energieffektivisering

  • Solceller till er fastighetsel
  • Isolering av tak och fasader (klimatskal) och fönsterbyten
  • Fläkt och pumpbyten
  • Effektivisering av F-system och installation av frånluftsvärmepump,
  • Effektivisering av värmesystemet inklusive injusteringar av alla typer av ventiler (både värme och VVC), byte av termostater, byte till värmepump, kulvertbyte mm
  • Byte till energisnålare belysning (LED mm)

Vi på SBC arbetar proaktivt för att minimera miljöbelastningen. Med en vision att skapa livskvalitet för våra kunder genom en långsiktig, medveten och hållbar fastighetsförvaltning vill vi influera styrelser, leverantörer och partners till hållbara val i vardagen och i samband med framtida investeringar.

Läs mer om stödet