Fråga oss
Spekulationsköp och andrahandsuthyrning
Start / Aktuellt / Spekulationsköp och uthyrning i andrahand

Spekulationsköp och andrahandsuthyrning

En trend på dagens bostadsmarknad, framförallt i storstadsregioner, är att fler köper bostäder på ren spekulation och sedan hyr ut sin bostadsrätt i andra hand för att tjäna pengar. Något som i dagarna uppmärksammats i media.


Skälet till den nya trenden är det uppluckrade regelverket för andrahandsuthyrning som dels har gjort det lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand, och dels möjliggjort för bostadsrättshavaren att ta ut en hög andrahandshyra som kan finansiera bostadsaffären.

Vad man som köpare bör veta är att även om regelverket har blivit generösare än tidigare innebär det inte att det är fritt fram att göra som man vill. Om en förening i samband med en medlemsskapsprövning får kännedom om att köparen tänker använda den i spekulationssyfte har styrelsen möjlighet att neka medlemskap. I många föreningars stadgar framgår tydligt att medlemskap inte ska godkännas om köparen inte har för avsikt att varaktigt bo i en bostadsrättslägenhet. Har köparen väl blivit medlem behövs fortfarande ett godtagbart skäl för andrahandsuthyrningen och styrelsens medgivande innan det är tillåtet att hyra ut sin lägenhet. Andrahandsuthyrning beviljas dessutom, allt som oftast, för en begränsad tidsperiod.

En styrelse i en bostadsrättförening bör vara uppmärksam både i samband med medlemsskapsprövningar och vid ansökningar om andrahandsuthyrning. Även om lagen föreskriver en miniminivå för en bostadsrättshavares rättigheter kan styrelsen tillämpa en mer generös tolkning om de så önskar. Det är i praktiken möjligt för förening att göra som den vill men bör då ta i beaktning vilka som kan ta hand om föreningen och dess fastighet. Medlemmarnas engagemang är i slutändan bland de viktigaste bitarna för en välfungerande bostadsrättsförening.