Kundforum – Fråga oss!
Rätt avgift för bostadsrätt

Rätt avgift för bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppdrag att upplåta bostäder åt medlemmarna. Styrelsen har uppdraget från medlemmarna att sköta fastigheten och den ska varje år ta fram en avgift som medlemmarna betalar för sin bostadsrätt. Hur stor ska då avgiften för bostadsrätten vara?

En bostadsrättsförening är inget vinstdrivande företag som ska se till att ha så mycket vinster som möjligt. Det är självkostnadsprincipen som gäller i en bostadsrättsförening.  Avgiften ska täcka de kostnader föreningen har för underhåll, drift och kapitalkostnader, det vill säga saker som att värma upp fastigheten, städning, reparationer, el, snöröjning, kostnader för utemiljö, och mycket annat. Det innebär att man tar in så mycket avgifter och hyror som utgifterna för de olika löpande kostnaderna under året samt att man tar in lite extra som ska täcka slitagekostanden för fastigheten. Då är de som bor i huset med och betalar för slitaget så att andra boende i föreningen ej belastas då större underhåll skall utföras.. Det är styrelsen uppgift att säkerställa det långsiktiga underhållet av fastigheten och inte enbart tänka på de som bor där just nu.

Det är inte resultaträkningen som man bör följa utan att det finns pengar i kassan under året att betala föreningens fakturor.

Underhållsplanen visar slitagekostanden per år i fastigheten så man kan beräkna i antal kronor per kvadratmeter vad underhållet kommer att kosta.

Har man inte större underhåll som ska göras kommer man få ett överskott i kassan som man kan använda att göra extraamorteringar för att sedan ta upp ett lån när det är dags för större underhåll. Då har man sparat räntekostnader under tiden.