Om SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABSBC erbjuder värdeskapande förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar i hela Sverige. SBCs tjänster – för föreningens ekonomi, juridiska frågeställningar samt fastighetens skötsel, underhåll och utveckling – bidrar till ett ökat värde på fastigheten, en mer effektiv förvaltning och ett bättre boende för föreningens medlemmar.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ),SBC, är ett av landets ledande företag inom bostadsrättsförvaltning. Bolagetsaffärsidé är att skapa och förvalta värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare. SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. 2015 var koncernens intäkter 395 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. I januari 2015 förvärvade SBC samtliga aktier i T&T Förvaltnings AB och Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB med sammanlagt omkring 70 anställda. I september 2015 förvärvade SBC samtliga aktier i Cymko Förvaltnings AB med cirka 25 anställda. Efter förvärven har SBC totalt cirka 300 medarbetare på sex orter.

Värdeskapande tjänster
SBC erbjuder värdeskapandeförvaltnings- och skötseltjänster för bostadsrättsföreningar i hela Sverige. SBCs tjänster ska verka för en långsiktigvärdestegring för föreningens fastighet, en enkel och effektivförvaltning för ett bekymmersfritt styrelsearbete och ett bra boende för föreningens medlemmar. Genom förvärven har SBC breddat kunderbjudandet och kan leverera samtliga tjänster i egen regi. Erbjudandet kan delas upp i tre områden – tjänster för föreningens ekonomi, juridiska tjänster samt tjänster för fastighetens skötsel, underhåll och utveckling.SBC är specialiserat på bostadsrätt och kunderna, bostadsrättsföreningarnas styrelser, får tillgång till SBCs expertis i formav konsulttjänster, ledande webblösningar i kundportalen Vår Brf och hög tillgänglighet. SBCs kundtjänst och kundportalen Vår Brf gör att kunderna kan sköta styrelsearbetet när det bäst passar dem. I Vår Brf finns all nödvändig information om föreningen samlad på ett och samma ställe. Med kontor på sex strategiska orter har SBC en stark lokal närvaro och finns inom bekvämt avstånd för åtta av tio bostadsrättsföreningar.

SBCs Historia
År 1921 bildades SBC ek för som en kooperativ sammanslutning för Stockholms bostadsföreningar och har sedan 1960-talet erbjudit tjänster för bostadsrättsföreningar i hela landet. År 2000 bolagiserades affärsverksamheten och 2006 noterades SBC på Aktietorget. Sedan november2007 handlas aktien på NGM Equity.