Svar på vanliga frågor om avgifter, avier och hyror

Varför står det SBC på min avi?

Den 1 september 2016 bytte T&T Förvaltnings AB samt Cymko Förvaltning AB namn till SBC. Din bostadsrättsförening har tidigare anlitat T&T Förvaltnings AB för ekonomisk förvaltning och avisering av föreningens avgifter och hyror. Från och med denna avisering ska du betala din avgift/hyra till SBC.

 

Betalning av min avgift/hyra

Avgift/hyra betalas som tidigare i förskott. Du får alla tre avierna för respektive kvartal samtidigt. Du kan betala din avgift/hyra via autogiro, via e-faktura eller manuellt med OCR-nummer. Var observant på att det kan vara ett nytt bankgironummer som du skickar till.

Är det fel på din avi?
Vänlig meddela kundtjänst vad felet är via e-post: kundt...@sbc.se, så ordnar vi detta.

De olika posterna som ni betalar kan ha fått en annan benämning än tidigare, exempelvis Hyra äldreboende som får texten Hyra bostad. Detta är fullt normalt och behöver inte ändas.

Det är fel Bankgiro nummer jag kan inte betala min räkning.

I vår integration av nya bolag har det blivit några Bankgironummer som utgått. Använd därför det Bankgironummer som du har på oktober avin. Har du inte fått någon avi. Kontakta kundtjänst.

 

Jag har autogiro men får ändå en pappers faktura?

I de fall det står MAKULERAT vid beloppet på avin kommer din avgift att dras från ditt konto som vanligt. Står det ett belopp och inte makulerat betalar du beloppet. Därefter löper ditt autogiro på som vanligt och din avgift/hyra hamnar per automatik på föreningens konto.

Varje gång det blir en förändring av avgift/hyresbelopp eller andra ändrade uppgifter kommer du att få avier.

 

Jag vill ha autogiro eller e-faktura?

Har du inte autogiro kan du anmäla dig genom din internetbank. Söknamnet är då SBC.

 

Jag har E-faktura men har ändå fått en pappersfaktura?

Du som tidigare har fått e-faktura kommer under nästa kvartal få dina avier levererade via din internetbank utan att anmäla dig på nytt till e-faktura. Men med skillnaden att det är SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB som står som avsändare.

 

Behöver du en hyresavi eller ditt OCR nummer via e-post?

Skicka ett e-post till kundtjänst på kundt...@sbc.se

 

Vad är kundportalen Vår Brf?

Du som boende eller hyresgäst i en bostadsrättsförening förvaltad av SBC kan hitta all den nödvändiga informationen Vår Brf – www.sbc.se/portalen. Här kan du se dina avier, se om avgiften/hyran är betald och hitta annan nyttig information. Inloggningsuppgifter hittar du på din avi.