Autogiro och E-avi

Ansökan om autogiro och/eller ansökan om e-avi gör du enklast direkt via din Internetbank. E-avi gäller då från nästa avisering.

Ansöker du om autogiro startar det vid nästkommande kvartalsskifte. 
Autogiroblankett