Fastighetsskötsel inne och ute

SBC erbjuder kvalificerade tjänster inom fastighetsskötsel, både  inne och ute.  Förvaltaren och fastighetsskötaren bildar ett team som tillsammans ser till att fastigheten, på både kort och lång sikt, fungerar på det mest optimala sättet. Och felanmälan behöver ni inte tänka på. Den sköts av SBCs prisbelönta kundtjänst med sina generösa öppettider, alla vardagar 07-21. I kundportalen Vår Brf kan ni som styrelse löpande följa vad som gjorts och vad som ska göras i era fastigheter samt status på inkomna felanmälningar.

 

Inre skötsel – Fastighetsskötsel

Byta lås, glödlampor, åtgärda vattenläckor eller strejkande kranar. Det är sådant som en fastighetsskötare åtgärdar snabbt och säkert. Dessutom sker besiktningar och kontroller regelbundet för att förekomma fel och brister. Det skall vara tryggt att veta att fastigheten alltid är välskött och välbesökt.

 

Yttre skötsel – Mark och trädgårdskötsel

Med yttre skötsel menas skötsel av en fastighets markytor som bland annat gräsmattor, rabatter, buskar, gångar, lekplatser och parkeringsytor. Med SBC tjänst för yttre skötsel får er förening en samarbetspartner som tar ansvar för utemiljön och ser till att den är välskött, säker och tillgänglig.