Teknisk förvaltning - Så hjälper vi er med er fastighet

SBC Teknisk förvaltning

Fastigheten är föreningens största tillgång. SBC erbjuder ett heltäckande utbud inom det som ligger under begreppet teknisk förvaltning. I spetsen går våra fastighetsförvaltare. De är styrelsens förlängda arm och beroende på vad ni själva har för kompetens och resurser så anpassar vi vårt samarbete efter det. Ibland förändras behoven och då är det viktigt att ha en samarbetspartner som kan anpassa sig efter föreningens situation.

Många gånger har vi märkt att vissa begrepp blandas ihop som exempelvis teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. I vår värld hänger dessa två tätt samman och ger tillsammans föreningen en bra bild över vad som behövs göras just nu, vad som fungerar bra i fastigheten och vad som behövs göras längre fram och framför allt att det görs! Det är stora värden som förvaltas i en förening och det gäller att ha koll på prioriteringar och investeringar.


Styrelsens förlängda arm 

SBCs tekniska förvaltare fungerar som rådgivare åt föreningens styrelse och ser till att dess beslut blir genomfördaDen extra kompetens våra förvaltare bidrar med gör att föreningens fastighet kan förvaltas så att:

 • livslängden blir optimal, genom t ex upprättande av underhållsplan.
 • avsedda funktioner upprätthålls, genom t ex driftbevakning och upphandling av driftåtgärder.
 • den ger ett välvårdat intryck, genom t ex kontroll av leveranser och sidoentreprenörer.
 • skador undviks, genom t ex förebyggande besiktningar och driftbevakning.
 • trivsel och trygghet upprätthålls, genom t ex hantering av störningsärenden.
 • miljöpåverkan minimeras, genom t ex driftoptimering och energibesparingsprojekt.

 

Ärendelogg- följ förvaltarens arbete på webben

 En annan viktig parameter i vår tekniska förvaltning är att leveransen som ska vara baserad på en rak och öppen dialog. Det är ju alltid lätt att säga men vi på SBC har rent tekniskt byggt in den möjligheten genom vår Ärendelogg. I Vår Brf hittar ni en helt transparent rapportering av vad som gjorts och vad som ska göras i era fastigheter. Har ni felanmälan genom vår Kundtjänst syns alla inkomna felanmälningar här. Det gör det lättare att just få till den rätta prioriteringslistan, lägga pengarna på rätt saker och vidta rätt åtgärder för er fastighet. Ni får också en tydlig bild av vad er tekniska förvaltare och er fastighetsskötare gör på dagarna när ni själva är på arbetet.



Relaterad information

Begär en offert >>

Produktblad SBC Teknisk förvaltning

Produktblad Teknisk förvaltning

Exempel på saker som fastighetsförvaltaren kan hjälpa styrelsen med:

 • Kostnadskontroll på utförda tekniska åtgärder i fastigheten
 • Ta fram och dokumentera uppgifter till olika myndigheter
 • Bevakning av olika samhällssubventioner
 • Olika typer av besiktningar av fastigheten
 • Samordning av olika skötselåtgärder (fastighetsskötsel, markskötsel och städning)
 • Hantering av störningsärenden
 •  Hantering av föreningens tekniska dokumentation
 • Bistå styrelsen vid upphandlingar av sidoentreprenader
 • Analys av felanmälansstatistik och lämna förslag på åtgärder utifrån den
 • Hantering av driftstatistik (förbrukningsuppgifter)
 • Lämna förslag på åtgärder för att minska förbrukning av t ex el och energi
 • Löpande informera styrelsen om vad som händer i fastigheten
 • Bistå med upphandlingar av olika tekniska åtgärder
 • Genomföra en årlig statusbesiktning av fastigheten
 • Samarbeta med den ekonomiska förvaltaren i budgetarbetet
 • Som föreningens ombud hålla driftmöten med berörda inom skötseln
 • Hantera och göra anmälan till försäkringsbolag vid exempelvis vattenskador