Förvaltning av fastigheter/bolag för privata fastighetsägare och Stiftelser

SBC erbjuder förvaltningstjänster privata fastighetsbolag och Stiftelser genom dotterbolaget Fastighetspartner.

Fastighetspartner har lång erfarenhet av att förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter samt industrifastigheter.

Tjänsteutbudet omfattar olika typer av fastighetsförvaltning och fastighetsservice och omfattar valfria bastjänster med flexibla paket för de specialanpassade tjänsterna. Övergripande ambition för allt vi gör är förbättrad fastighetsekonomi.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

  • Ekonomisk förvaltning,
  • Teknisk förvaltning,
  • Projekt- och byggledning,
  • Upphandlingar,
  • Fastighetsservice och lokalvård.

För mer information om våra tjänster för stiftelser och privata fastighetsägare och offertförfrågan, se www.fastighetspartner.se.