Projektledning ombyggnad
SBCs projektledning har spetskompetens inom bygg, el, ventilation, värme, styr- och regler, för hissar och energioptimering.

Som samarbetspartner till bostadsrättsföreningen är vi vana att vara det stöd som föreningen behöver - med allt från totalåtagande med upprättande av rambeskrivning (beskriver i detalj vad som ska göras), upphandling, kontraktsskrivning, byggledning under genomförande och besiktning till enskilda delar i processen. Storleken på uppdragen kan variera.

Exempel på olika typer av uppdrag som våra projektledare utför för våra kunders räkning:

 • Stambyte inklusive hantering av boendetillval
 • Fasadrenovering
 • Renovering och målning av fönster
 • Byte av fönster
 • Montage av balkonger
 • Renovering av befintliga balkonger
 • Renovering av innergård
 • Inredning av råvind
 • Omvandling av lokaler till bostäder
 • Ombyggnad av undercentraler
 • Injustering av värmesystem
 • Ombyggnad av fläktanläggningar
 • Installation av undermätningssystem
 • Installation av fjärrövervakningssystem för värmesystem
 • Upprättande av underhållsplan

 • Detta är bara några exempel. Kontakta oss och berätta om era behov. Men kom ihåg att ju tidigare vi kommer in i en process, desto mer nytta kan vi göra. Och ofta erbjuder vi våra tjänster till fast pris.


  Styrelsens ansvar

  Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för renovering och underhåll av fastigheten, men ingen kräver att styrelsen själv ska hantera så komplexa projekt från start till mål. Tvärtom. För de allra flesta bostadsrättsföreningar är ett renoverings- eller ombyggnadsprojekt förenat med så stora beslut och risker att styrelsen behöver dela ansvaret med experter på området. Fastigheten är bostadsrättsföreningens största tillgång. Som sådan måste den regelbundet vårdas och utvecklas, för trivsam boendemiljö och god ekonomi.

  Föreningens styrelse ställs inför många svåra frågor. Den viktigaste är sannolikt vem som har bäst resurser och kompetens för att hantera aktuellt projekt och nå önskat resultat. Värdet av att få sakkunnig konsulthjälp kan inte underskattas. Men det är angeläget att poängtera vikten av att hjälpen sätts in i rätt tid, d v s i ett tidigt skede i processen så att inte felaktigt agerande försvårar det fortsatta arbetet.

  Relaterad information

  Produktblad

  Begär en offert >>

   

  "Allt ska bara fungera"

  Brf Högalidsparken på västra Södermalm i Stockholm står inför en rad stora projekt att förädla fastigheten. Bland annat ska de bygga om råvinden till lägenheter, bygga balkonger och iordningsställa gården. För att projektleda dessa stora projekt valde föreningen att anlita SBC. Läs mer