Juridisk expertis

Landets största samlade kompetens i bostadsrättsfrågor

Bostadsrätten är juridiskt sett en komplex boendeform som omfattas av flera rättsområden - bland andra bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, hyreslagen med mera. Föreningen ikläder sig i sin verksamhet en rad formella partsroller - fastighetsägare, företag, hyresvärd, arbetsgivare, låntagare, köpare av produkter och tjänster, beställare av byggentreprenader och mycket annat.

SBCs jurister kan erbjuda en mängd tjänster som till exempel:

  • Biträde vid tvistemål i domstol
  • Entreprenadsrättslig hjälp
  • Biträde i förhandlingar och vid avtalsskrivning
  • Utredningar och biträde vid föreningsinterna tvister
  • Hyresrättsliga frågor
  • Biträde i skattefrågor
  • Omregistrering från Bf till Brf
  • Friköp
  • Kravhantering
  • Stadgegenomgångar

 

Behöver din förening juridisk hjälp?

 Kontakta någon av SBCs jurister, på juri...@sbc.se eller telefon 0771-722 722