Ekonomisk förvaltning

Enkelt och tidseffektivt är ord som beskriver SBCs ekonomiska förvaltning för Bostadsrättsföreningar. SBC erbjuder styrelsen en effektiv och bekymmersfri förvaltning med moderna verktyg.

Grunden i den ekonomiska förvaltningen är den webbaserade kundportalen Vår Brf. I Vår Brf samlas all information om just er förening åtkomlig via Internet dygnet runt och var som helst ifrån. Vill din förening arbeta enligt äldre rutiner, det vill säga att inte använda Internet utan arbeta med papper, finns förstås även denna möjlighet genom ett tilläggsavtal. 

Alla kunder hos SBC har ett eget team som arbetar för föreningen. Ett bollplank som tillsammans med din förening kan underlätta ert styrelsearbete och hjälpa till med den ekonomiska planeringen inför framtiden. Innehållet i den ekonomiska förvaltningen kan sammanfattas enligt följande:

För styrelsen:

Övergripande ekonomi

 • Placering av överlikvida medel 
 • Likviditetsbudget
 • Flerårsbudget
 • Analyser för att optimera föreningens driftekonomi. 

Redovisning, betalningar och bokslut

 • Löpande bokföring med attestering på webben.
 • Långtidsarkivering av fakturor genom vår Arkivtjänst.
 • Årsbokslut, förvaltningsberättelse och föreningens deklaration.
 • Uppföljning av redovisning ned till varje transaktion i Vår Brf.

Förande av lägenhetsförteckning

 • Lägenhetsförteckning (ett lagkrav).  
 • Hantering av betalningspåminnelser.


För styrelsen och de boende:

Avgifter och hyror, panter och överlåtelser m.m

 • Avisering och möjlighet att se avierna i Vår Brf. 
 • Mätdata
 • Överlåtelser och panter