Pressmeddelanden


Petra Schneider ny HR-chef

2017-12-15 08:00:00
Petra Schneider tillträder under maj 2018 som HR-chef för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Petra kommer närmast från Allianceplus-koncernen som Group HR Director och tidigare har hon varit HR-ansvarig inom Riksbyggen. Petra ersätter Karin Jacobson som lämnat SBC och kommer att ingå i koncernledningen för SBC.

Jesper Höstgren-Kristensen ny Marknadsområdeschef för SBC, region Syd

2017-12-14 12:00:00
Som en del i SBCs mål att vara en ledande leverantör av förvaltnings- och rådgivningstjänster för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare förstärker SBC Marknadsområde Syd genom att rekrytera Jesper Höstgren-Kristensen som Marknadsområdeschef.

Organisationsförändring inom SBC

2017-12-06 08:00:00
SBC genomför en anpassning av organisationsstrukturen i syfte att öka affärsfokus och effektivitet för att ytterligare förbättra sitt erbjudande till bolagets kunder.

Delårsrapport 1 januari-30 september 2017

2017-10-26 06:30:00

Nina Wahlberg ny ansvarig för Teknisk Förvaltning

2017-10-12 11:00:00
Nina Wahlberg tillträder efter årsskiftet som utvecklingsansvarig för den Tekniska Förvaltningen inom SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

Valberedning inför SBC Sveriges BostadsrättsCentrums årsstämma 2018

2017-10-10 06:30:00

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2017

2017-07-13 10:02:48
Lägre resultat, effektiviseringsprogram inom den tekniska förvaltningen pågår

Årsstämma i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) 7 juni 2017

2017-06-07 15:45:00
SBCs årsstämma ägde rum i Stockholm torsdagen den 7 juni 2017. SBCs VD Ola Gunnarsson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2016 samt första kvartalet 2017.

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017

2017-05-09 13:09:12
Fortsatt tillväxt för SBCs förvaltningstjänster

Kallelse till årsstämma i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) den 7 juni 2017

2017-05-08 07:30:00
Aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), organisationsnummer 556576-7299, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2017 kl. 16.00 på Västgötagatan 5 i Stockholm.

SBC ställer in årsstämman den 9 maj 2017 och avser att hålla årsstämman den 7 juni 2017

2017-05-05 06:30:00

Kallelse till årsstämma i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) den 9 maj 2017

2017-04-04 09:30:00
Aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), organisationsnummer 556576-7299, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj kl. 18.00 på Västgötagatan 5 i Stockholm.

SBC publicerar årsredovisning för 2016

2017-03-29 13:30:00
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) publicerar idag, den 29 mars 2017, sin årsredovisning för 2016 på hemsidan www.sbc.se.

Ola Gunnarsson tillträder som Verkställande Direktör i SBC den 1 mars

2017-02-28 14:15:00
I enlighet med tidigare kommunicerat beslut av SBCs styrelse har Ola Gunnarsson utsetts till ny vd för SBC. Olas fastställda startdatum är den 1 mars 2017.

Bokslutskommuniké

2017-02-24 07:30:00
2016 – fortsatt stark utveckling för SBC

SBC utser Ola Gunnarsson till ny VD och Koncernchef

2017-01-17 15:00:00
SBC:s styrelse har utsett Ola Gunnarsson till ny VD och koncernchef med tillträde under mars månad 2017. Ola har tidigare bl.a. varit VD för Motum AB och Affärsområdeschef för ISS Facility Services AB.