Kundforum – Fråga oss!
    Start / IR / Finansiell översikt

Finansiell översikt

Finansiell information i sammandrag:

Femårsöversikt

  2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens intäkter, mkr 431 431 395 251 248
Rörelseresultat, mkr 58 62 56 53 58
Resultat efter finansiella poster, mkr 57 61 55 55 60
Årets resultat 44 47 43 42 46
Balansomslutning, mkr 200 198 191 205 197
           
Resultat per aktie, kr 1,08 1,15 1,04 1,02 1,11
Utdelning per aktie, kr  1,00 1,10 1,00 2,50 -
Eget kapital per aktie, kr 2,86 2,88 2,73 4,19 3,83
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 65 49 57 56 54
Avkastning på sysselsatt kapital, % 35,9 39,9 37,0 24,4 28,9
           
Rörelsemarginal, % 13,0 14,3 14,2 21,2 23,6
Avkastning på eget kapital, % 38,0 41,0 30,0 25,5 33,8
Avkastning på totalt kapital, % 28,9 31,2 29,3 26,9 30,9
Soliditet, % 59,0 59,6 58,8 84,3 80,0
Medelantal anställda, antal 313 319 280 192 183


Under maj 2014 genomfördes en aktesplitt 4:1 med obligatoriskt inlösen av den fjärde aktien.
Därmed har antalet aktier ökat från 13 727 950 till 41 183 850 aktier. Tidigare år har omräknats med anledning av detta.

 

Kvartalsöversikt

 

KV4
2015

KV1
2016

KV2
2016

KV3 
2016 

KV4
2016

KV1
2017

KV2
2017

KV3
2017

KV4 2017

KV1 2018

KV2
2018

KV3
2018

Intäkter, mkr

109

102

 115

102

113

106 107 101  117  105  112 101

Rörelseresultat, mkr

14

14

20 

12

15

12  12 15  18  14  14 17

Rörelsemarginal, %

13

 14

18 

12

13

11 12 15  15  13  13 17

Resultat per aktie, kr

0,28

 0,27

0,39 

0,23

0,27

0,23 0,24 0,28  0,33  0,26  0,27 0,32

Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr

12

17

15 

1

16

10 24 10  21  19  28 8

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie,kr

0,30

0,41

0,37 

0,02

0,39

0,23 0,59 0,25  0,51  0,46  0,69 0,19

Eget kapital per aktie, kr

2,73

3,00

2,39 

2,81

2,88

3,11 2,25 2,53  2,86  3,12  2,39 2,71

Avkastning på eget kapital, %

10

 9

14 

9

10

8 9 12  12  10 13

Räntabilitet på eget kapital före skatt, %

13

12

13 

11

13

10 11 15  16  11  12 16

Soliditet, %

59

61

53 

58

60

65 58 57  59  60  51 56

Antal medarbetare, vid periodens slut

295

311

321 

320

319

328 326 318   313 320  321 325