Styrelsen

Styrelsen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

 


Bernt Ingman

Ordförande sedan 2014. 

Född: 1954.
Medlem i styrelsen sedan 2013.
Aktieinnehav i SBC : 0 aktier. 

Oberoende till bolaget och bolagets större ägare.

Civilekonom från Uppsala universitet. Erfarenhet från ledningsarbete i ett flertal internationella företag med bred kompetens i strategisk och operationell affärsutveckling från industri- och tjänsteföretag. Styrelseordförande i Beijer Ref AB, styrelseordförande i kontorsstyrelsen Handelsbanken Kista samt styrelseordförande i Pricer AB.

Eva Gidlöf

Eva Gidlöf

Vice ordförande sedan 2014.

Född: 1957.
Medlem i styrelsen sedan 2014.
Aktieinnehav i SBC: 0 aktier. 

Oberoende till bolaget och dess större ägare.

Fil kand från Uppsala universitet med samhällsvetarexamen med inriktning mot företagsekonomi och med fördjupning inom företagsledning, organisationsutveckling och ekonomistyrning. Bred erfarenhet från styrelsearbete från företag och organisationer. Idag styrelseordförande i Metria AB. Styrelseledamot i SBAB Bank AB, Uniflex AB, Mercuri International AB och Stockholms Handelskammare, samt ledamot av SNS förtroenderåd. Tidigare vd för Capgemini Sverige, vice vd Tieto Corporation och VD för Bankgirot AB.

Håkan Blomdahl

Ledamot i styrelsen sedan 2013 (samt 2006-2008).

Född: 1968
Aktieinnehav i SBC: Direkt innehav 300 aktier samt indirekt 4 134 174 genom Triega AB.

Oberoende till bolaget och beroende av bolagets större ägare.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt Civilingenjör med inriktning Teknisk Fysik från KTH. Sedan år 2000 VD i det egna Investeringsbolaget Triega AB.Övriga styrelseuppdrag är Mertiva AB, Norvida Holding AB,Triona AB samt Arbona AB.

 

 

 

 

 

Lars-Göran Dahl

Ledamot i styrelsen sedan 2015.

Född: 1961.
Aktieinnehav i SBC: 0 aktier

Oberoende till bolaget och dess större ägare. 

Civilekonom från Umeå Universitet. F.n. Affärsutvecklingschef för Diös-koncernen. 
Tidigare ekonomichef för Riksbyggen Jämtland, Marknadsområdeschef på Riksbyggen, Regionchef för Riksbyggen Norrland och Ansvarig för Riksbyggens kommersiella fastighetsförvaltning.

Lennart Hedquist

Ledamot sedan 2014. Ordförande i styrelsen mellan 1999 och 2013. 

Född: 1943

Aktieinnehav i SBC: 103 000  aktier.

Oberoende till bolaget och beroende av bolagets större ägare.

Fil mag från Uppsala Universitet. Före detta Riksdagsledamot och då bl a ordförande i skatteutskottet, tidigare utbildningschef Pharmacia AB, tidigare kommunalråd, Styrelseordförande i Bostadsrätterna ek för

Per Leopoldsson

Ledamot i styrelsen sedan 2015.

Född: 1960

Aktieinnehav i SBC: 0 aktier

Oberoende till bolaget och oberoende av bolagets större ägare.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom fastighetsbranschen. Tidigare CFO i Fastighets AB Näckebro, Scandiaconsult AB, Ramböll A/S och CFO för Bravida AB.

 

 

 

Kerstin Hamnholm

Arbetstagarledamot i styrelsen sedan 2012, arbetstagarsuppleant 2006-2012.

Född 1954.

Aktieinnehav i SBC: 1200 aktier.

Utsedd av Unionen

Lina Havh

Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2017. 

Född 1982

Aktieinnehav i SBC: 300 aktier.

Utsedd av Unionen.