Kundforum – Fråga oss!

Styrelsen

Styrelsen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

 


Bernt Ingman

Ordförande sedan 2014. 

Född: 1954.
Medlem i styrelsen sedan 2013.
Aktieinnehav i SBC : 0 aktier. 

Oberoende till bolaget och bolagets större ägare.

Civilekonom från Uppsala universitet. Erfarenhet från ledningsarbete i ett flertal internationella företag med bred kompetens i strategisk och operationell affärsutveckling från industri- och tjänsteföretag. Styrelseordförande i Beijer Ref AB, styrelseordförande i kontorsstyrelsen Handelsbanken Kista samt styrelseordförande i Pricer AB.

Lars-Göran Dahl

Ledamot i styrelsen sedan 2015.

Född: 1961.
Aktieinnehav i SBC: 0 aktier

Oberoende till bolaget och dess större ägare. 

Civilekonom från Umeå Universitet. F.n. Affärsutvecklingschef för Diös-koncernen. 
Tidigare ekonomichef för Riksbyggen Jämtland, Marknadsområdeschef på Riksbyggen, Regionchef för Riksbyggen Norrland och Ansvarig för Riksbyggens kommersiella fastighetsförvaltning.

 

 

Lennart Hedquist

Ledamot sedan 2014. Ordförande i styrelsen mellan 1999 och 2013. 

Född: 1943

Aktieinnehav i SBC: 103 000  aktier.

Oberoende till bolaget och beroende av bolagets större ägare.

Fil mag från Uppsala Universitet. Före detta Riksdagsledamot och då bl a ordförande i skatteutskottet, tidigare utbildningschef Pharmacia AB, tidigare kommunalråd, Styrelseordförande i Bostadsrätterna ek för

 

 

 

 

Per Leopoldsson

Ledamot i styrelsen sedan 2015.

Född: 1960

Aktieinnehav i SBC: 0 aktier

Oberoende till bolaget och oberoende av bolagets större ägare.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom fastighetsbranschen. Tidigare CFO i Fastighets AB Näckebro, Scandiaconsult AB, Ramböll A/S och CFO för Bravida AB.

 

 

 

Kerstin Hamnholm

Arbetstagarledamot i styrelsen sedan 2012, arbetstagarsuppleant 2006-2012.

Född 1954.

Aktieinnehav i SBC: 1200 aktier.

Utsedd av Unionen

Lina Havh

Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2017. 

Född 1982

Aktieinnehav i SBC: 300 aktier.

Utsedd av Unionen.