Kundforum – Fråga oss!

Revisor

Årsstämman utser revisor i bolaget årligen vid ordinarie årsstämma. Revisorn har till uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Vid SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABs årsstämma 2017 valdes Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill årsstämman 2018.

Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Jörgen Sandell. Jörgen Sandell är partner vid Grant Thornton i Stockholm och ansvarig inom Grant Thornton för börsnoteringstjänster. Jörgen har erfarenhet från flera större personalintensiva tjänsteföretag med anknytning till fastighetsområdet och har varit huvudansvarig revisor i bl.a. Corem Property Group (Nasdaq Stockholm) och Enaco (NGM Equity).