Ledande befattningshavare

SBCs koncernledning består av följande personer:


Ola Gunnarsson 

VD och Koncernchef

Född 1966

Övriga uppdrag: Styrelseledamot 
Fasticon Kompetens Holding AB 

Bakgrund: Tidigare VD för Motum AB och Affärsområdeschef för ISS Facility Services AB 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 0

Emil Lundström

CFO

Född 1977

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Case Kapitalförvaltning AB och Black Grid AB

Bakgrund: CFO på Schindler Hiss AB, Finance Director och Head of Business Control på Stanley Security Sverige (Niscayah). Emil har även varit verksam som auktoriserad revisor på Ernst & Young med inriktning mot publika aktiebolag.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 0

Markus Pålsson

Chef ekonomisk förvaltning

Född 1973

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bobacken Consulting AB, MSPN Konsult AB och Fjällinvesteringar i Sverige AB. Suppleant H Nordström Fastighets AB.

Bakgrund: VD och ägare Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, ansvarig ekonomiska förvaltning T&T Förvaltnings AB

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 0

 

 

Helena Klåvus

IT och utvecklingschef

Född 1967

Övriga uppdrag: Inga

Bakgrund: Verksam inom SBC sedan mars 1997.

Aktieinnehav i bolaget: 1500