Aktieägare

Den 31 januari 2018 hade SBC Sveriges BostadrättsCentrum AB 1 192 aktieägare. De tio största ägarnas innehav utgjorde 95,18 procent av det totala innehavet. Nedan redovisas de tio största ägarna per den 31 januari 2018:

Aktieägare

Antal aktier

Innehav, %

Riksförbundet Bostadsrätterna SEF 14 547 255 35,32
Misselle AB  9 284 433 22,54
Tantal Investment AB 9 284 432 22,54
Triega AB 4 824 598 11,71
Institut för Bostadsrätt IFB AB  509 818 1,24
Ängbacken Invest AB  396 209 0,96
Maagard, Fritz Adolph 144 720 0,35
Hedquist, Lennart 103 000 0,25
Hård af Segerstad, Bo 60 000 0,15
Nordnet Pensionsförsäkring AB  49 804 0,12
Övriga aktieägare 1 984 716 4,82
Summa 41 183 850

100,00