Kundforum – Fråga oss!

Aktieägare

Den 28 december 2018 hade SBC Sveriges BostadrättsCentrum AB 1 150 aktieägare. De tio största ägarnas innehav utgjorde 95,25 procent av det totala innehavet. Nedan redovisas de tio största ägarna per den 28 december 2018:

Aktieägare

Antal aktier

Innehav, %

Riksförbundet Bostadsrätterna SEF 14 558 610 35,4
Misselle AB  9 284 433 22,5
Tantal Investment AB 9 284 432 22,5
Triega AB 4 824 598 11,7
Institut för Bostadsrätt IFB AB  509 818 1,2
Ängbacken Invest AB  398 069 1,0
Maagard, Fritz Adolph 144 720 0,4
Hedquist, Lennart 103 000 0,2
Hård af Segerstad, Bo 60 000 0,2
Investment AB Trivselfabriken  58 045 0,1
Övriga aktieägare 1 958 125 4,8
Summa 41 183 850

100,00