Kundforum – Fråga oss!

Aktieägare

Den 28 februari 2019 hade SBC Sveriges BostadrättsCentrum AB 1 116 aktieägare. De tio största ägarnas innehav utgjorde 95,84 procent av det totala innehavet. Nedan redovisas de tio största ägarna per den 28 februari 2019:

Aktieägare

Antal aktier

Innehav, %

OBOS BBL 15 317 284 37,2
Misselle AB  9 284 433 22,5
Tantal Investment AB 9 284 432 22,5
Triega AB 4 824 598 11,7
Ängbacken Invest AB  398 069 1,0
Maagard, Fritz Adolph 144 720 0,4
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 71 070 0,2
Investment AB Trivselfabriken  65 354 0,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB 47 495 0,1
Bergström, Helena  33 120 0,1
Övriga aktieägare 1 713 275 4,2
Summa 41 183 850

100,00