Kundforum – Fråga oss!

Aktieägare

Den 30 april 2019 hade SBC Sveriges BostadrättsCentrum AB 802 aktieägare. De tio största ägarnas innehav utgjorde 97,48 procent av det totala innehavet. Nedan redovisas de tio största ägarna per den 30 april 2019:

Aktieägare

Antal aktier

Innehav, %

FC Sun Intressenter AB 23 424 965 56,88
OBOS BBL 16 292 878 39,56
Maagard, Fritz Adolph 144 720 0,35
Bozzao, Stefan Marcus 68 577 0,17
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 67 216 0,16
Nordnet Pensionsförsäkring AB 43 890 0,11
Fälldin, Patrik 30 000 0,07
Handelsbanken Liv Försäkrings AB 28 059 0,07
Nilsson, Sven Grim 24 000 0,06
Haraldsson, Hans Gunnar 20 232 0,05
Övriga aktieägare 1 111 482 2,52
Summa 41 183 850

100,00