SBC ställer in årsstämman den 9 maj 2017 och avser att hålla årsstämman den 7 juni 2017

Pressmeddelande | Styrelsen för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) har beslutat att ställa in årsstämman den 9 maj 2017 med anledning av att kallelse till årsstämman den 9 maj 2017 publicerats för sent i Post- och Inrikes Tidningar. Styrelsen avser att på nytt kalla aktieägarna till årsstämma den 7 juni 2017.

 

För ytterligare information kontakta:
Ola Gunnarsson, VD, E-post: ola.gun...@sbc.se, Telefon: 08-501 150 16
Emil Lundström, CFO, E-post: emil.lu...@sbc.se, Telefon: 08-501 150 14

 

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017 kl. 08:30 CET

Ladda ner pressmeddelandet:

Pressmeddelande 2017-05-05