SBC Delårsrapport 1 januari-30 september 2016

Intäkterna ökade med 15 procent i kvartalet 

1 juli-30 september

  • Intäkterna uppgick till 102 (89) mkr, allt från förvaltningsverksamheten.
  • Rörelseresultatet uppgick till 12 (11) mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 9 (8) mkr vilket motsvarar 0,23 (0,21) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 (12) mkr.

1 januari-30 september

  • Intäkterna uppgick till 318 (286) mkr varav 317 (281) från förvaltningsverksamheten.
  • Rörelseresultatet uppgick till 47 (42) mkr varav 46 (36) från förvaltningsverksamheten.
  • Periodens resultat uppgick till 36 (31) mkr vilket motsvarar 0,88 (0,76) kr per aktie. 
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33 (44) mkr.
  • Eget kapital per den 30 september 2016 uppgick till 108 (102) mkr och soliditeten till 59 (56) procent.

 

Kontaktpersoner för mer information

Niklas Knight
VD och koncernchef
niklas....@sbc.se
08-5011 5094

Karin Iversen
CFO och vice VD
karin.i...@sbc.se
08-5011 5069 

 

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:30 CET