Pressmeddelande: SBC utser Ola Gunnarsson till ny VD och Koncernchef

SBC:s styrelse har utsett Ola Gunnarsson till ny VD och koncernchef med tillträde under mars månad 2017. Ola har tidigare bl.a. varit VD för Motum AB och Affärsområdeschef för ISS Facility Services AB.

Niklas Knight kvarstår som VD i SBC tills Ola Gunnarsson tillträder under mars månad.

”Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera en så erfaren och stark ledare till SBC. Ola har gedigen erfarenhet av att driva serviceverksamhet också inom SBC:s verksamhetsområden, vilket innebär att han snabbt kommer att komma in i jobbet.”, säger Bernt Ingman, SBC:s styrelseordförande.

”Jag känner mig hedrad och entusiastisk över förtroendet att utses till ny VD för SBC. SBC har en unik position som leverantör av förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar. En ökad nyproduktion av fastigheter och den pågående digitaliseringen ger dessutom ytterligare tillväxtmöjligheter. Jag ser fram mot att träffa mina nya kollegor, kunder och samarbetspartners”, säger Ola Gunnarsson

 

För ytterligare information kontakta:
Bernt Ingman, styrelseordförande SBC, Tel 070-751 57 60, e-post: bernt....@telia.com

 

 

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2017 kl. 16:00 CET