Pressmeddelande: Ändringar i SBC Sveriges BostadsrättsCentrums valberedning

2016-11-30 | Med anledning av att Stefan Engström, Misselle AB och Peter Agardh, Tantal Investment AB har valt att lämna valberedningen har Robert Jarl och Fritz Maagard utsetts till nya ledamöter i valberedningen för SBC.

Valberedningen i SBC består därmed av följande ledamöter:

  • Bernt Ingman (SBCs styrelseordförande)
  • Göran Olsson (Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening)
  • Håkan Blomdahl (Triega AB)
  • Ulrika Blomqvist (Institutet för bostadsrätt IBF AB)
  • Robert Jarl (Ängbacken Invest AB)
  • Fritz Maagard (representerande sig själv)

Ordförande i valberedningen är Göran Olsson. Förslag till valberedningen kan skickas till valber...@sbc.se. Årsstämma för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 9 maj 2017.

 

För ytterligare information kontakta:
Bernt Ingman, styrelseordförande SBC
Tel 070-751 57 60, e-post: bernt....@telia.com