Nina Wahlberg ny ansvarig för Teknisk Förvaltning

Pressmeddelande | Nina Wahlberg tillträder efter årsskiftet som utvecklingsansvarig för den Tekniska Förvaltningen inom SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Rollen är ny inom SBC och innebär att hon även kommer att vara chef för den operativa Tekniska Förvaltningen i Stockholm. Nina kommer närmast från Stockholmshem som Teknisk Chef, och tidigare har hon varit förvaltningsansvarig på Einar Mattsson samt Teknik- och Miljöchef på SISAB.

Nuvarande chef över den Tekniska Förvaltningen i Stockholm, Andreas Lahham, kommer att lämna SBC i samband med att Nina tillträder.

För ytterligare information kontakta:
Ola Gunnarsson, VD, Tel 08-501 150 16, e-post: ola.gun...@sbc.se

Informationen är sådan som SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 13:00.