SBC lanserar styrelsecertifiering för BostadsrättsföreningarTrots att föreningar ofta hanterar större summor pengar än ett aktiebolag är det många ledamöter som saknar rätt kompetens för att leda ett effektivt och långsiktigt styrelsearbete för sin bostadsrättsförening. Många gånger är det svårt att rekrytera styrelseledamöter för att arbetet ”tar för mycket tid”. Vi på SBC har lärt oss av vår erfarenhet; att vet man hur man ska bedriva ett effektivt styrelsearbete är det lärorikt, roligt och behöver inte ta så mycket tid.

Styrelsen tar långsiktiga beslut om ekonomi och fastighetsskötsel men ansvarar också för det löpande arbetet. I takt med att värdet på bostadsrätter har ökat, har antalet föreningar som söker expertis inom styrelsefrågor blivit allt fler. Med certifieringen vill vi på SBC höja kunskapsnivån och hjälpa styrelser på traven så att fokus läggs på rätt saker.

Därför har vi på SBC tillsammans med den ideella föreningen StyrelseAkademien skapat en digital utbildning för styrelsemedlemmar. Det är en gedigen utbildning med ett ”test” i slutet och det är StyrelseAkademien som står bakom den individuella certifieringen.

 

Om utbildningen

Certifieringsutbildningen syftar till att fördjupa kunskaperna i föreningsstyrning och styrelsearbete, så att deltagarna på ett professionellt sätt kan bidra till värdeutveckling och medlemsnytta i en bostadsrättsförening. Utbildningen är helt webbaserad och i sju separata avsnitt. Deltagaren får efter genomgått utbildning en tentamen och är därmed berättigad att få certifiering.

Du följer en fiktiv nytillträdd styrelse under ett år. Där du får följa med i deras frågeställningar och problem. Den tar ca 1-2 timmar att göra inklusive certifiering. Du kan avbryta och påbörja när du vill, du behöver alltså inte gå hela utbildningen på en gång.

Utbildningen är heltäckande och under kursens gång får deltagaren exempelvis kunskap om att driva bra möten samt hjälp med juridiska frågor och ansvarsfördelning.

 

Frågor som tas upp i utbildningen:

 • StyrelsecertifieringLagen om ekonomiska föreningar
 • Bostadsrättslagen
 • Stadgar
 • Ändring av stadgar
 • Föreningsstämmor
 • Årsstämma
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Revisor
 • Valberedning
 • Vilka som inte får väljas in i styrelsen
 • Ersättning till styrelsen
 • Registrering av styrelseledamöter
 • Styrelsens ansvar
 • Styrelseledamöternas ansvar
 • Styrelseordförandens ansvar
 • Tystnadsplikt
 • Styrelsens beslutsförhet
 • Styrelsebeslut
 • Styrelseprotokoll
 • Medlemsförteckning
 • Lägenhetsförteckning
 • Underhållsplan
 • Årsavgift
 • Andra avgifter
 • Ansvar vid lägenhetsbråk
 • Likhetsprincipen 

 

Klicka här för pris, beställning eller att läsa mer om utbildningen >>

 

Styrelseakadmien logga.

SBC logotyp

Brf Drömkåken certifieringsutbildning i styrelsearbete.

Certifieringsutbildning i styrelesearbete för bostadsrättsföreningar

Klicka här för pris, beställning eller att läsa mer om utbildningen >>