Start / IR / Finansiell översikt

Finansiell översikt

Finansiell information i sammandrag:

Femårsöversikt

  2016 2015 2014 2013 2012
Rörelsens intäkter, mkr 431 395 251 248 252
Rörelseresultat, mkr 62 56 53 58 42
Resultat efter finansiella poster, mkr 61 55 55 60 43
Årets resultat 47 43 42 46 19
Balansomslutning, mkr 198 191 205 197 160
           
Resultat per aktie, kr 1,15 1,04 1,02 1,11 0,47
Utdelning per aktie, kr  1,10 1,00 2,50 - -
Eget kapital per aktie, kr 2,88 2,73 4,19 3,83 2,72
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 49 57 56 54 60
Avkastning på sysselsatt kapital, % 39,9 37,0 24,4 28,9 17,2
           
Rörelsemarginal, % 14,3 14,2 21,2 23,6 16,7
Avkastning på eget kapital, % 41,0 30,0 25,5 33,8 18,8
Avkastning på totalt kapital, % 31,2 29,3 26,9 30,9 27,9
Soliditet, % 59,6 58,8 84,3 80,0 69,9
Medelantal anställda, antal 319 280 192 183 187


Under maj 2014 genomfördes en aktesplitt 4:1 med obligatoriskt inlösen av den fjärde aktien.
Därmed har antalet aktier ökat från 13 727 950 till 41 183 850 aktier. Tidigare år har omräknats med anledning av detta.

 

Kvartalsöversikt

 

KV3
2015

KV4
2015

KV1
2016

KV2
2016

KV3 
2016 

KV4
2016

KV1
2017

KV2
2017

KV3
2017

Intäkter, mkr

89

109

102

 115

102

113

106 107 101 

Rörelseresultat, mkr

11

14

14

20 

12

15

12  12 15 

Rörelsemarginal, %

12

13

 14

18 

12

13

11 12 15 

Resultat per aktie, kr

0,21

0,28

 0,27

0,39 

0,23

0,27

0,23 0,24 0,28 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr

12

12

17

15 

1

16

10 24 10 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie,kr

0,29

0,30

0,41

0,37 

0,02

0,39

0,23 0,59 0,25 

Eget kapital per aktie, kr

2,47

2,73

3,00

2,39 

2,81

2,88

3,11 2,25 2,53 

Avkastning på eget kapital, %

8

10

 9

14 

9

10

8 9 12 

Räntabilitet på eget kapital före skatt, %

11

13

12

13 

11

13

10 11 15 

Soliditet, %

56

59

61

53 

58

60

65 58 57 

Antal medarbetare, vid periodens slut

294

295

311

321 

320

319

328 326 318