Aktieägare

Den 30 april 2018 hade SBC Sveriges BostadrättsCentrum AB 1 183 aktieägare. De tio största ägarnas innehav utgjorde 95,21 procent av det totala innehavet. Nedan redovisas de tio största ägarna per den 30 april 2018:

Aktieägare

Antal aktier

Innehav, %

Riksförbundet Bostadsrätterna SEF 14 558 610 35,35
Misselle AB  9 284 433 22,54
Tantal Investment AB 9 284 432 22,54
Triega AB 4 824 598 11,71
Institut för Bostadsrätt IFB AB  509 818 1,24
Ängbacken Invest AB  396 209 0,96
Maagard, Fritz Adolph 144 720 0,35
Hedquist, Lennart 103 000 0,25
Hård af Segerstad, Bo 60 000 0,15
Nordnet Pensionsförsäkring AB  46 868 0,11
Övriga aktieägare 1 971 162 4,79
Summa 41 183 850

100,00